• Wycinka drzew problemowych.

  • Prace pielęgnacyjne drzew 
    metodami alpinistycznymi.

Referencje

 

 

Zespół Pałacowo Parkowy w Lewkowie

Connick Tree Care London

 

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

8

Nadleśnictwo Kościan

6

 UMiG Międzychód

miedzychod