• Wycinka drzew problemowych.

  • Prace pielęgnacyjne drzew 
    metodami alpinistycznymi.

Kwalifikacje

  • 29 PAŻDZIERNIKA 2007r:  Zorganizowany przez NPTC City and Guilds z siedzibą w Londynie: szkolenie ukończony certyfikatem o nr: 394051. Szkolenie obejmowało: użycie piły łańcuchowej i liny i uprzęży po uprzednim uzyskaniu kwalifikacji  NPTC Poziom 2. Świadectwo kompetencji w pile łańcuchowej i czynnościach związanych. Ukończone certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu o nr: 394051

  • 17 SIERPNIA 2007 r.: Zorganizowany przez NPTC City and Guilds z  siedzibą Londynie: szkolenie ukończony certyfikatem o nr: 386632. Szkolenie obejmowało: konserwacje piły łańcuchowej, przygotowanie miejsca i podstawowe cięcia, ścinka i obróbka drzew. Ukończone certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu o nr: 386632

  • 16 STYCZNIA 2007 r.: Zorganizowany w Miliczu przez instruktora taternictwa jaskiniowego i skałkowego : kurs w posługiwaniu się technikami alpinistycznymi, w zakresie niezbędnym do wykonania prac na dużych wysokościach. Kurs obejmował : obsługę atestowanego sprzętu, techniki asekuracji, wszelkie operacje linowe, elementy autoratownictwa.

  • 12 STYCZNIA 2004 r.: Zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu: kurs z zakresu BHP i ergonomii dla personelu Inżynieryjno- technicznego.

  • 1 PAŻDZIERNIKA 2001 r.: Zorganizowane przez Zespół Szkół Leśnych w Miliczu i Regionalną  Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu: kurs dla drwali i operatorów pilarki.

certyfikat1 CS30 

cs39 instrscinkidrzew

rinteh