• Wycinka drzew problemowych.

 • Prace pielęgnacyjne drzew 
  metodami alpinistycznymi.

Doświadczenie zawodowe

- współpraca z CONNICK TREE CARE w Londynie:

Zakres prac: pielęgnacja drzew metodami alpinistycznymi, ścinka drzew w miejscach trudnodostępnych, zabiegi pielęgnacyjne w ogrodach itp.

Wyżej wymienione prace były wykonywane między innymi w:

 • London's Royal Parks (Królewskie Parki Narodowe), w szczególności Greenwich Park, który charakteryzuje się ogromną różnorodnością gatunków, jak również rośnie w nim wiele londyńskich zabytkowych drzew.
 • The Royal Naval College (Królewska Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej) - miejsce szczycące się wieloma drzewami o wysokim statusie.
 • Kontrakt z London Borough of Sutton, gdzie firma angażowała się w codzienne prace w parkach, na cmentarzach i na otwartych przestrzeniach. Miała także przyjemność pracowania na wczesnym stadium rozwoju terenu London 2012 Olympic.

Ponadto firma TREE WORKER ma na swoim koncie wiele prac wykonanych na zlecania gmin i starostw, instytucji i firm oraz osób prywatnych, m.in.

 • Dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie
 • Park krajobrazowy wokół Dworu w Gałązkach Wielkich.
 • Cmentarz przy Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ociążu.
 • Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie.
 • Cmentarz przy Kościele Pokoju w Świdnicy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
 • Ogród francuski Branickich w Choroszczy.
 • Park krajobrazowy w Chobienicach; Pomnikowe drzewa, m.in. platan i lipy.
 • Park Krajobrazowy w Ociążu.
 • Planty wokół murów obronnych w Paczkowie.
 • Park Zdrojowy w miejscowości Lądek Zdrój.
 • Park Miejski w Wolsztynie.
 • Zespół Pałacowo-Parkowy w Olszewicach.