• Wycinka drzew problemowych.

  • Prace pielęgnacyjne drzew 
    metodami alpinistycznymi.

Diagnostyka drzew

 

 

 

W BUDOWIE