• Wycinka drzew problemowych.

  • Prace pielęgnacyjne drzew 
    metodami alpinistycznymi.

O nas

Firma posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu najtrudniejszych zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, czy to w związku z usytuowaniem drzewa (cmentarze, kolizja z budynkami, itp.), czy też zakresu wymaganych czynności (prace specjalistyczne, wiązania elastyczne).

TREE WORKER wykonuje zabiegi pielęgnacyjne drzew począwszy od materiału szkółkarskiego, aż do starodrzewu. 

Firma prowadzi prace zarówno w obiektach zabytkowych, jak i prace dotyczące pojedynczych drzew pomnikowych i drzew o walorach pomnikowych, gdzie wymagane są umiejętności, fachowa wiedza, doświadczenie i uprawnienia z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew.

Dzięki stosowaniu najnowszych metod pielęgnacji firma może pochwalić się dużą skutecznością działania.

Do podstawowego zakresu działalności firmy TREE WORKER należą:

  • pielęgnacja lub wycinka drzew trudnodostępnych (metodą alpinistyczną)
  • prace pielęgnacyjne drzew na cmentarzach
  • pielęgnacja drzew ozdobnych
  • rewaloryzacja zabytkowych zespołów zieleni
  • inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem
  • doradztwo 
  • całokształt prac związanych z pielęgnacją drzewostanów - zieleń komunalna, zieleń osiedlowa, zieleń przydrożna, zieleń przemysłowa.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług

Leszek Kwiasowski